Proč budujeme Svět Optaglio uprostřed přírody

Trendem doby je sestěhovávat firmy do zóny na okrajích měst. Někdy to jsou průmyslové areály, jindy administrativní parky. Zpravidla tam najdete desítky firem a rychle si všimnete, že se utváří společná kultura. Podobné oblékání, podobné zvyky, stejné restaurace. A pak jsou firmy, které se rozhodly tomuto modelu vymknout a vybudovat svůj vlastní svět. Mohou je k tomu vést různé motivy.

Typicky to dělají obrovské korporace, jejichž ambicí je plně člověka přizpůsobit svým potřebám. Ideálně tak, že tráví 10 hodin v práci a další hodiny v podnikové posilovně, pak si zajde do podnikového baru, jeho dítě je v podnikové školce, dovolenou nebo aspoň občasný víkend tráví s kolegy… to umožní, aby firemní kultura neustále působila na zaměstnance, formovala ho… a v pozadí je temná možnost plného ovládnutí, resp. vytvoření závislosti.

A pak jsou naopak firmy, kde je to nastaveno jinak. Firmy jako OPTAGLIO, které vybudovalo výzkumné a výrobní centrum na okraji chráněného území v Brdech (dřívější vojenský újezd Jince), tedy přesně tam, kde už můžeme mluvit o relativně panenské přírodě a kam to není daleko z Prahy. Firemní autobus od stanice metra je v areálu asi za půl hodiny.

V čem je rozdíl? Za prvé v tom, že ve společnosti Optaglio není cílem formovat zaměstnance do určitého lidského typu. Je to organizace tak malá, že každý může spoluurčovat její kulturu, což se fakticky děje. Sídlo v Lochovicích nám dává svobodu – minimálně ve srovnání s kancelářskými parky na okraji Prahy, kam každý den chodí tisíce lidí, kteří nosí stejné košile, chodí do stejných restaurací a sdílí stejný pracovní rytmus. U nás nikdo neřeší oblečení a nikdo neřeší výzdobu pracoviště. A ty případy, kdy si lidé berou leasing, protože je jim trapné přijíždět do práce starým autem – to je u nás prostě nemyslitelné. Lpíme na pravidlech bezpečnosti a základní pracovní kázně, ale to je taky všechno.

Za druhé v tom, že svět Optaglio je svět, kde se nepředstírá. Nastěhovat se doprostřed města a pak v kanceláři vybudovat model lesa, to pro nás moc nedává smysl. Což vypovídá o celkovém přístupu. OPTAGLIO je firma, kde si vážíme odvedené práce, na nic si nehrajeme a nepředstíráme. Nikdo netráví čas tím, že by vytvářel prezentaci, aby na poradě vedení zdůvodňoval, proč není něco v pořádku. Nepředstíráme, ale snažíme se vyřešit problém.

Třetím podstatným aspektem je životní rovnováha. Neděláme kvůli tomu školení a rozvojové programy, ale víme, že v práci se pracuje a doma se má člověk věnovat vlastním záležitostem. Jinak to vede k té obvyklé situaci, kdy zaměstnavatel umožní homeoffice, což zní pěkně, ale nakonec člověk pracuje 15 hodin denně, protože počítač nevypne nikdy. Svět OPTAGLIO je fyzicky oddělený od světa, kde bydlíme. Je to dobré pro naši psychiku. Je to dobré pro firmu.

Vedle toho samozřejmě hrají roli různé praktické věci. V Lochovicích máme víc místa pro postavení hal, instalaci zařízení, neexistují problémy s parkováním atd.

Ale to podstatné je celková mentalita. Žádné korporátní opičky, žádné přiblblé týmbuildingy. Stavíme svět, jaký nám vyhovuje a v jakém se nám dobře pracuje. Protože naši zákazníci se táhnou of Tajvanu přes středoafrické státy až po Latinskou Ameriku, je jedno, zda za nimi jezdíme z Prahy, Brna nebo Lochovic a máme tudíž svobodu vybrat si místo, kde se nám líbí.

Vstup do světa OPTAGLIO může znamenat, že v něm strávíte desítky let. Ale jsou i tací, kteří po pár letech vyrazí do světa – skvěle připraveni a vybaveni zkušenostmi z globálních trhů i řízením komplexních obchodně-výrobních projektů. Jen velmi obtížně se hledá jiné místo, kde se toho můžete naučit stejně.

Jak se do světa OPTAGLIO dostat? Nejlépe tak, že pošlete životopis na management@optaglio.cz. Ani nedostatek zkušeností nemusí být na překážku. Nejde totiž o to, co mají lidé za sebou, ale jaký je jejich potenciál. Letos, kdy se rýsují nové velké zakázky a firma rozšiřuje tým, je zvláště vhodná chvíle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s