Amazon in troubles? Producers in troubles!

Not long ago it happened that somebody bought a premium brand (LifeProof) smartphone case on Amazon. He called to the producer, checked a production number and found that the item was a fake. It appears there are more and more cases like that. The stories circulate on social networks, and Amazon reputation is impacted.

„If you were shopping at Walmart and on the same shelf you found counterfeit Beats by Dre headphones right next to the authentic product, and the liability was on you to determine which was real, would you keep shopping at Walmart?,“ asks Michael Sacca on Brandisty blog.

Shortly, for any organization selling third party products, it is difficult to keep an overview of the origin of all items sold. This situation leads to risks for reputation and market positioning.

O.K., they are some clients who ignore the issue. They simply buy a product that looks nice, and they do not believe in a better quality of premium brands. Such clients will never ask for proven genuineness and create de facto an independent market.

However, most customers think that if they pay for an original, they should get the original. It is in the interest of producers and shops to create an atmosphere of full trust in the genuineness of sold items.

It is very useful if a customer can find out if a product is genuine or fake on his own. It is the reason why many premier brand producers organize information campaigns focused on clients. If falsifiers are amateurish, it is not too difficult. The fakes often differ by color, important details or strange innovations, such as red half-moon instead of Bayern flag in BMW logo.

However, sophisticated fakes are impossible to identify as long as the product is not equipped with a security element, which:

It points to security holograms with strong visual features. A user can not only remark a changing gleamy surface but check e.g. that a doll changes its color to red or that letters emerge from a background on a tilting hologram.

The third usual requirement on security holograms, inseparability, can be put aside in this situation. Falsifiers focus on serial production. It is sufficient to ensure that a master hologram is not stolen. It means a security system should be implemented across processes. Holograms can be also produced in a partner company working under a security regime.

It is likely that first class online shops will accept only items with anti-counterfeit protection features in close future. They may have no other choice.

 

Amazon v problémech

Největší internetový obchod světa má problém. Ukazuje se, že mezi zbožím, které prodává, jsou padělky. Těch případů je spousta a ukazují se v podstatě náhodou. Třeba tak, že někdo koupí pouzdro na mobil, zavolá výrobci (v tomto případě firmě LifeProof) a ten mu na základě výrobního čísla sdělí, že se jedná o padělek. Podobných případů přibývá, historky kolují po sociálních sítích a Amazon ztrácí důvěryhodnost.

„Kdybyste nakupoval ve Walmartu a zjistil, že ve stejné přihrádce jsou smíchané autentické značkové produkty s padělanými, šel byste tam znovu? Nakupoval byste dál ve Walmartu?,“ ptá se třeba Michael Sacca na blogu Brandisty.

No, ve skutečnosti by se to zákazník nikdy nedozvěděl. Většinou to totiž chodí tak, že na předmětu najdete logo výrobce a s tím se spokojíte. Málokdo si dá tu práci výrobce kontaktovat a ptát se na výrobní číslo. Navíc, padělatelé si mohou dát práci a vyrábět falešné zboží s těmi sériovými čísly, jaké jsou skutečně v oběhu.

Zkrátka, pokud společnost prodává i produkty třetích stran (což dnes dělá každá větší obchodní organizace) a nenakupuje přímo od výrobců (což fakticky není možné), je pro ni nesmírně obtížné udržet přehled o původu veškerého prodávaného zboží. Se všemi riziky pro reputaci a postavení na trhu.

Nemůžeme pominout, že existuje skupina zákazníků, kterým na takových věcech nezáleží. Koupí něco, co vypadá rozumně a stejně nevěří, že by značkové zboží bylo výrazně kvalitnější. Takoví lidé nebudou nikdy řešit pravost a vytváří de facto samostatný trh vůči kterému josu výrobci v zásadě bezmocní.

Jenže pak je ta většina zákazníků, která má pocit, že když zaplatila za značkové zboží, měla by také značkové zboží dostat. Je v zájmu všech poskytnout jim jistotu. V zájmu výrobce, v zájmu obchodní organizace i dealera.

A zde se ukazuje, že nejlépe funguje, když je zákazník sám schopen rozpoznat originál od padělku. Proto také mnozí výrobci realizují informační kampaně cílené na koncové zákazníky. Když je padělatel hodně neobratný, není to pro zákazníka obtížné. Padělek často nedodrží barvu, chybí na něm nějaký důležitý detail nebo to může vést až tak kuriózním předmětům, jako falešné díly na BMW, kde padělatel nahradil bavorskou vlajku v logu červeným půlměsícem. Nicméně pokud je padělatel dost šikovný, je nutné, aby byl chráněný značkový předmět opatřen bezpečnostním prvkem, který:

  • není napodobitelný
  • a lze z něj na první pohled rozpoznat pravost.

To ukazuje k bezpečnostním hologramům s velmi výraznými efekty. Takovými, že si uživatel všimne nejen lesklého proměnlivého povrchu, ale může třeba zkontrolovat, že při naklonění hologramu se panenka zbarví do červena a z pozadí vyjede nápis.

Třetí obvyklý požadavek, neoddělitelnost, můžeme v tomto případě pominout. Zatímco třeba u cestovního pasu znamená už jen jeden úspěšný padělek nesmírně závažný problém, falešné zboží se stává problémem až v případě sériové výroby. A těžko předpokládat, že by někdo kupoval značkové kabelky, vyjímal z nich hologramy a připevňoval je na jiné produkty. „Stačí“, aby si firma nenechala ukrást raznici nebo celou dávku ochranných hologramů, což ukazuje k nutnosti správně zvládnout procesy. U výrobců relativně běžného, byť značkového, zboží, nezvyklých ceninovému režimu, může i to představovat určitý problém. Ale je možné ho zvládnout.

OPTAGLIO opens its new Research Center for forensic protection

LOCHOVICE (May 15, 2017) – OPTAGLIO today announced the establishment of a research center focused on forensic aspects of anti-counterfeit protection technologies for different types of documents. This center will work as a separate unit closely connected to OPTAGLIO Labs.

The new unit equipped with a broad range of technical accessories will be able to simulate different types of attacks against documents such as removal of protective elements. It will focus on strategies for protection against such attacks and development of new technologies. New anti-counterfeit measures will be thoroughly tested to make sure their applicability in the environment of real production (speed, batches, lamination temperature, pressures etc.) The center is partly subsidized by EU funds.

„New research center is to bring a unique combination of different physical approaches. We will also try to apply holograms on new substrates and open a lot of interesting new questions. Rather than just development of new products, our goal is to reach a thorough understanding of a phenomenon. This will enable us to build entirely new solutions,“ said Dr. Tomáš Karenský, senior research manager in OPTAGLIO.

An important part of research activities will focus on microholograms, tiny particles with a holographic surface, invented by OPTAGLIO. Microholograms are sometimes called „holographic dust“ and enable several levels of inspection, including forensic.

OPTAGLO is uniquely positioned to run a scientific center focused on forensic technologies. In 1994, it originated from Czech Academy of Science and research is still a top priority for the organization. OPTAGLIO has built an international scientific team and large research center, OPTAGLIO Labs, in Lochovice in Central Bohemia (Czech Republic). The company is a pioneer and the global leader in e-beam lithography and patented many innovations, including microholograms and specific technologies for integrating optical security features into polycarbonate cards.

 

OPTAGLIO zvyšuje aktivitu na severoamerickém trhu

Řadu jednání s představiteli amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (Homeland Security) a mnoha komerčními firmami absolvovali v uplynulých dnech představitelé společnosti OPTAGLIO. „Bylo zajímavé vidět, že mnoho amerických expertů naši firmu znalo. Věděli o našich výzkumných projektech a měli představu o našich technologiích, které jsou dokonce někdy předváděny jako ukázkový příklad velmi pokročilého zabezpečení dokumentů,“ informoval manažer technologií Libor Šustr.

Americká zkušenost potvrzuje kritickou důležitost osobních dokladů odolných proti padělání. I když rychle roste zájem o biometrii a na trh vstupuje řada firem s velmi zajímavými řešeními, základním prostředkem prokazování totožnosti je a zůstane doklad. Policista na ulici, prodavač v půjčovně nebo třeba hospodský mající pochybnost o vaší plnoletosti – ti všichni mohou potřebovat jistotu o vaší totožnosti. I kdyby bylo možné je vybavit čtečkami otisku palce, duhovky či jiné tělesné charakteristiky, z mnoha důvodů není myslitelné masově otevírat přístup k databázím, bez nichž nemá načítání biometrických údajů význam.

Potvrzuje se také, že osobní doklady jsou častým terčem padělatelů. Ve Spojených státech, kde jsou základními doklady totožnosti řidičské průkazy vydávané jednotlivými státy, byl každý řidičský průkaz už někdy úspěšně zfalšován. V řadě případů je kvalita padělku lepší než originálu a sami představitelé ministerstva vnitra přiznávají, že často nevědí, jaká technologie byla při falšování použita.

Z toho pramení značný zájem o nejmodernější technologie ochrany proti padělání. OPTAGLIO, jakožto primárně výzkumná firma, je schopna nabídnout to úplně nejvyspělejší a každých pár měsíců přináší další inovace. Severoameričtí zákazníci se zajímali zejména o následující.

MIKROHOLOGRAMY. Jedná se o miniaturní částice kovu (velikostí od 40 mikrometrů), na které jsou naneseny kompletní hologramy se všemi vizuálními efekty.
SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO POLYKARBONÁTOVÉ KARTY. OPTAGLIO je jediná firma na světě, která na kartu nepřipevňuje bezpečnostní hologram jako cizorodý prvek, ale je schopna integrovat hologram do karty jako naprosto jednolitého a homogenního celku.
ELEKTRONOVÁ LITOGRAFIE. Jedná se o nanotechnologii nahrazující vytváření hologramu laserovým paprskem. Společnost OPTAGLIO je v této oblasti průkopníkem a dosahuje rozlišení až 2,5 milionu DPI, což mimo jiné znamená, že její hologramy jsou principiálně nekopírovatelné a nenapodobitelné.

„Počítáme s tím, že rozhodovací cyklus je poměrně dlouhý, nicméně máme slušnou šanci se prosadit. Ať už přímo jako dodavatel nebo tak, že americký partner koupí naše stroje a využije naše know-how,“ doplnil Libor Šustr. Technologie společnosti OPTAGLIO jsou využívány ve více než 50 zemích celého světa, zejména pro ochranu osobních průkazů, bankovek a cenin. V USA se zatím prosadily pro ochranu spotřebního zboží pro padělání.