Do you lock your door? So why you don´t protect your brand?

Brand protection is discussed quite often on this blog. The issue is growing, and it is will likely continue to grow. The impact is more and more palpable, the defence is more and more difficult. The manufacturers try to move costs to other players, such as marketplace operators. Their requirements are often too high and lead to the markets destruction.

A few days ago media informed that watches produced by Swatch group (including Omega, Longines, and Calvin Klein) would not be available on Amazon. The internet giant fails to implements anti-counterfeit protection requirements. These requirements should ensure that each sold item is checked through contacting its manufacturer. Even if this check can be automated, it is so still too demanding. The producer lost the market with 300 million users, and Amazon lost very interesting products. Another internet sales giant, Alibaba, now faces very similar issues.

The central issue consists of selling products with insufficient anti-counterfeit protection or even zero protection and requiring third parties to do the job.  Market operators and governments are expected to spend huge resources on the removal of fakes from the market.

The manufacturer can be compared to a person who doesn’t lock his/her house and later reports the robbery. Police would be sceptical, and insurance would refuse to pay anything. It is not a matter of regulations or customs. It is perfectly rational. If police protected all unlocked houses, they would need unlimited resources. The right solution is that everybody takes care of the safety of his/her apartments. Protection level corresponds to the asset value – from an ordinary cheap lock up to security door, bars and electronic alarms. Police can thus concentrate on a relatively small number of cases when criminals overcome all security measures.

It would be logical to apply the same principle to premier brand products. The more luxurious product, the more robust brand protection. Law enforcement actions would be concentrated on a small proportion of counterfeiters.

It is not just a utopia. Some alcohol producers have already taken over basic responsibility for the protection of their brands, and it works. But many companies still see brand protection just as a cost, so they try to transfer such cost to someone else. In the long-term perspective, it cannot work. The issue is not just budget; overall mindset needs to be changed. Companies need to move from anti-counterfeit protection as an additional cost to anti-counterfeit protection as a key design element and customer benefit. Marketing communication needs to be changed accordingly.

Money has passed a similar way. At their very beginning, king portrait hammered into coins was the only protection, and royal officers chased counterfeiters. A bit more sophisticated protection appeared later, making money production more costly. Now anti-counterfeit protection elements are central and most important elements of any banknote. Nobody knows, perhaps a big hologram will be a central design element of Omega Watch in future.


Although Optaglio is known mainly for its activities and products focused on document protection, it also offers a strong portfolio for brand protection. This portfolio includes, among others:

  • Microholograms, tiny nickel particles of regular shape, letters or a picture engraved and holographic surface. Microholograms can be placed on a protected product, its label, or packaging. They can also be sealed into substrate (paper, plastic, etc.)
  • Machines for the production of holographic substances (paper, plastic foil, etc.) with microholograms inside.
  • Stickers and seals protecting against an unauthorized item.
  • Printing holograms directly into the protection item.

Detailed information is available in BRAND PROTECTION section of Optaglio´s web site.

Pořiďte si mikrohologramy s oblíbenou celebritou

Výzkumná společnost Optaglio dnes oznámila, že vyvinula mikrohologramy s portréty. Jedná se o mikroskopické částice (o velikosti od 30 mikrometrů), které jsou pravidelného tvaru, je do nich vyryt portrét nebo jiný obrázek a zároveň je na nich umístěn hologram s různými vizuálními efekty. Tato inovace zvýší bezpečnost, protože pro kontrolující bude atraktivnější prohlížet detaily ochranných prvků.

K zabezpečení dokumentů nemůžeme přistupovat jako k izolované záležitosti. Vlastní dokument a jeho kontrola jsou jako puzle, které do sebe musí zapadat. Pokud ochranné prvky obsahují zajímavé a třeba i zábavné vizuální efekty, je mnohem větší šance, že si je kontrolující zapamatují a že se na ně podívají,“ vysvětluje senior manažer vývojového centra Tomáš Karenský. „Věříme, že mikrohologramy s portréty se uplatí při ochraně značkového zboží, ale i na státních dokumentech. Když jsou portréty státníků na bankovkách, proč by nemohly třeba v ceninovém papíru?“

Mikrohologramy s portréty také představují mnohem větší oříšek pro potenciální padělatele. Ani u předchozí verze mikrohologramů se dosud nevyskytl pokus o jejich imitaci, nyní je technologický náskok proti padělatelům ještě větší.

Mikrohologramy jsou niklové částice o velikosti od 30 mikrometrů do půl milimetru. Mají pravidelný tvar, holografický povrch a jsou do nich vyryta  písmena nebo čísla (nově i potrtéty). Mohou být vmíchány do směsi pro výrobu ceninového papíru nebo do plastové fólie. Mohou být k chráněnému dokumentu připojeny metodou horké ražby nebo vmíchány do bezbarvého laku. Mikrohologramy pokrývají několik úrovní kontroly dokumentu kvůli kterým by jinak muselo být nasazeno několik různých prvků. Při pohledu pouhým okem se jeví jako kovový prach (základní kontrola). Při pohledu lupou je patrný jejich pravidelný tvar a vyrytá písmena či portréty (kontrola skrytých rysů). Při pohledu mikroskopem je možné pozorovat celý hologram se všemi vizuálními iluzemi (forenzní kontrola).

Mikrohologramy byly vynalezeny v laboratořích společnosti Optaglio. I když je dnes Optaglio světovou jedničkou v bezpečnostních hologramech s velmi vysokým rozlišením a tudíž velkým výrobcem, zůstala firmě mentalita výzkumné organizace, kterou má již od roku 1994, kdy ji společně založili čtyři vědci z Československé akademie věd. V roce 2015 byly veškeré výzkumné a vývojové aktivity konsolidovány a přesunuty do středočeských Lochovic, kde sídlí Optaglio Labs a několik samostatných projektových týmů. Část výzkumných aktivit je financována Evropskou unií.

 

 

Portrait microholograms from Optaglio

Optaglio, the global leader in high-resolution security holograms, today announced the introduction of microscopic particles (from 30 micrometres) that include an engraved portrait and full hologram with all visual effects. This innovation makes inspection easier and enhances user interest in protection elements which results in further growth in document security.

Document security shouldn’t see the document as an isolated item. We need to see the document and its inspector as puzzles that need to match together. With interesting and amusing visual effects, the chance of careful inspection is much higher simply because people like it,“ explains Tomas Karenský, senior research manager at Optaglio. “This innovation can open new opportunities in brand protection but are also useful for trusted documents. Many customers are playful. They enjoy watching a security element if it is nice and interesting. If we see statesmen on banknotes, so why not on protective microelements on documents such as tax stamps.“

Microholograms with portraits are even more resistant to counterfeiting attempts. No such attempt has been revealed for microholograms up to now, but the advantage over counterfeiters is further enhanced with portraits.

Microholograms are tiny nickel particles between 30 micrometres and half a millimetre. They have a regular shape, holographic surface and letters and numbers engraved (until now). They can be added to paper, plastic foil or hot stamped to a document. Microholograms enable several levels of verification. Primary intuitive inspection by a naked eye focus on microholograms presence. Detailed inspection with a magnifier focus on shape, hologram presence and letters or a picture engraved. Forensic inspection with a microscope focus on visual effects in the hologram.

Microholograms were invented in Optaglio development laboratories. Optaglio is a primarily research organization from the very beginning. In 1994, it was founded by a group of scientists from Czech Academy of Science and its founding spirit has profoundly impacted people selection and investment prioritization. In 2015, research operations of Optaglio were consolidated and moved to Lochovice, Czech Republic. Optaglio Labs work here as well as some project teams connected to Labs. Some of the projects are partly financed by European funds, some of them are based on cooperation with universities.

 

Zamykáte si doma? Tak proč nechráníte svou značku?

Otázce ochrany značkového zboží proti padělání se na tomto blogu věnujeme poměrně často. Docela jednoduše proto, že problém se rozrůstá a podle všeho bude rozrůstat i nadále. Vznikají stále citelnější škody, obrana je každým rokem náročnější. Výrobci se snaží přenášet náklady na další hráče (např. provozovatele obchodních platforem) a pro ně jsou požadavky tak náročné, že to vede k destrukci trhů.

Před pár dny proběhlo specializovanými médii oznámení, že hodinky vyráběné firmami skupiny Swatch (vč. Omega, Longines a Calvin Klein) nebudou prodávány na Amazonu. Internetový gigant totiž nedokáže splnit požadavky na obranu proti padělatelům. Ty fakticky obnáší, že když prodejce zadá položku, měl by Amazon kontaktovat i výrobce a ověřit, že se jedná o originál. Pak je teprve možné pokračovat v prodeji. I když by byl proces ověřování pravosti z podstatné části automatizován, přesto přináší takové komplikace, že se výrobce hodin vzdal trhu s 300 miliony uživateli a Amazon zase přišel o velmi zajímavé zboží. Není to jen problém Amazonu, totéž řeší i další internetový gigant Alibaba.

Jádro celého problému přitom spočívá v tom, že výrobce uvádí na trh zboží s naprosto nedostatečnými ochrannými prvky (nebo dokonce úplně bez nich) a potom požaduje, aby provozoval trhu a státní správa vynaložily obrovské úsilí na odchytávání padělků.

Svým způsobem to je podobné, jako by někdo nezamykal svůj dům a potom si stěžoval na vloupání. Policisté by v takovém případě byli nejspíš nedůvěřiví a pojišťovna by odmítla cokoliv uhradit. A nejde jen o to, že na různých trzích převládají různé zvyklosti. Kdyby měla policie chránit nezamčené byty, musela by vynaložit neomezené prostředky a stejně by to nestačilo. Proto je normální, že si každý svůj byt zamyká a míra zabezpečení odpovídá hodnotě majetku – od obyčejného levného zámku po bezpečnostní dveře, mříže a kamery. Policie se pak může soustředit na relativně malý počet případů, kdy zloděj všechna obranná opatření překoná.

Bylo by logické aplikovat stejný princip na značkové zboží. Čím luxusnější značka, tím robustnější ochrana. Žaloby a policejní razie ve skladištích by se pak týkaly jen těch, kdo veškeré zábrany překonají, což je jen nepatrný počet padělatelů. Takové uspořádání by umožnilo padělky eliminovat nebo aspoň dramaticky snížit jejich počet.

To není jen utopie. Třeba někteří výrobci alkoholu se rozhodli investovat do ochrany svých produktů a funguje to. Ale pro mnohé další je ochrana proti padělání jen nákladová položka, takže v první řadě přemýšlí, na koho náklady přenést.  Jenže už dnes je jasné, že to dlouhodobě fungovat nebude. A to, co se musí změnit, je celkový přístup. Přestat přistupovat k protipadělatelské ochraně jako k další nákladné komplikaci, ale udělat z ní klíčový prvek designu a výhodu pro zákazníka. Odpovídajícím způsobem změnit i marketingovou komunikaci.

Není to něco úplně nového. Podobnou cestou totiž v minulosti prošly peníze. Nejdříve neměly žádnou ochranu a královští biřici jen honili penězokazce. Pak se objevila jednoduchá ochrana, ale v podstatě se jednalo jenom o zdražení výroby. Přitom dnešní moderní bankovky můžeme popsat jako sadu ochranných prvků s doprovodnou grafikou. Ochranné prvky jsou centrální a nejdůležitější. Kdo ví, třeba bude za pár let designově nejvýraznějším prvkem hodinek Omega velký ochranný hologram.

 

Společnost Optaglio je známa především svými aktivitami a produkty pro ochranu dokladů proti padělání, věnuje se však i ochraně značek. Výrobcům značkového zboží dodává, mimo jiné:

Podrobnější informace jsou k dispozici v příslušné sekci webové stránky společnosti Optaglio.