Price of progress? Price of ignoring security rules!

We meet such situations again and again. A new solution looks impressive at first sight but looking at the details we see risks everywhere. We can thus estimate that some of the risks will materialize, the number of frauds will grow, data can be compromised, and responsible managers will talk about foreign spies meddling…. The log can be avoided if old and proven security rules were taken seriously.

The state of Alabama enables people to apply for tax refund online. There has been some fraud, so authorities decided about more robust user authentication. Under the new arrangement, the applicant downloads authentication application into his /her smartphone, takes a photo of his/her driving license, takes a selfie, uploads and consequently is approved as trusted for online transactions. Systems architects understood the risk of putting an image instead of a live person before the smartphone camera. Users are therefore asked to turn their head from side-to-side slowly. Full information is here.

The system is helpless against sophisticated attacks such as putting video before the camera, which is not difficult in the era of deepfakes. However, ID card scanning is the weakest point. Alabama´s driving licence is protected with a magnetic stripe, UV sensitive ink and microletters. It is not a highly resistant document but still can guarantee a certain level of security. But in front of the camera, such quite secure ID card can be replaced by a picture created in a simple graphical software. The difficulty of counterfeiting is next to zero.

It is very likely that fraud attempts will appear and, sooner or later, will be successful. The reason is that at the very beginning, the solution included a system mistake.

The old proven theory recommends making a difference between authentication in the physical world and digital authentication. In the physical world, a person tries to prove to another person what is his /her identity. The inspecting person can use a kind of automatisation, but it is still up to him/her to believe /not believe someone ´s identity. We go through e-gates in the airport, but a guard can check us personally in case of suspicion. Authentication in the physical world is based on what we are, how we look and what ID document we own.

Digital authentication is not primarily based on our look but rather on hashes, trusted certificates, electronic signatures and similar tools. Digital identity is backed by the physical one. Digital identity may be compromised, and the saving process will take place in the physical world.

It is not difficult. What is difficult, is mixing of physical and digital identity, which results in lower level of security. After some time we may hear that it is the price of progress. It is not. It is the price of ignoring security guidelines.

What would be the right solution? Perhaps something like CzechPOINT in the Czech Republic. An applicant visits the closest office /post /police station, is seen by an officer, authenticated (using ID card) and gets a digital certificate or something like that.


Optaglio helps through its products and services that include:

Perpetual  innovation and technological development to keep advantage against counterfeiters.

 

Advertisements

Daň za pokrok? Daň za ignorování bezpečnostních zásad!

Je to situace, se kterou se setkáváme znovu a znovu. Nové řešení vypadá na první pohled úžasně, ale když se na něj podíváme detailněji, čouhají z něj rizika na všech stranách. Tudíž můžeme již dnes odhadnout, že alespoň některá z těch rizik se dříve či později naplní, bude přibývat podvodů, k důvěrným údajům se dostanou nepovolaní, odpovědní činitelé si budou stěžovat na cizí rozvědky… Přitom tomu všemu bylo možné se vyhnout. Stačilo mít na paměti desítky let staré a dobře ověřené zásady informační bezpečnosti a ochrany proti padělání.

V americkém státu Alabama umožňují, aby se o vrácení přeplatku  daně žádalo elektronicky. Odehrávala se kolem toho spousta podvodů, takže se úřady rozhodly pro důkladnější autentizaci uživatelů. Nově má probíhat tak, že žadatel do svého mobilu stáhne autentizační aplikaci (existuje ve verzích pro Android a iOS), pomocí mobilu vyfotí svůj řidičský průkaz, pak vyfotí sebe, odešle, je prohlášen za důvěryhodného a může činit právní úkony. Tvůrci systému si uvědomovali riziko, že někdo nastrčí před fotoaparát fotografii. Aplikace tedy po něm chce, aby se před kamerou otáčel. Detailně je to popsáno zde.

Systém samozřejmě neřeší podvody tak sofistikované, že by útočník předstrčil před kameru video (v době deepfake by to nebylo až tak obtížné). Ale slabým místem je především průkazka. Řidičský průkaz státu Alabama je chráněn proti padělání magnetickým proužkem, obrázky viditelnými jen pod UV světlem a mikropísmem. Není to vrchol bezpečnosti, ale určitou jistotu to dává. Jenže před kamerou může být řidičský průkaz nahrazen kusem papíru vytvořeným v jednoduchém grafickém programu. Náročnost padělání téměř nulová.

Můžeme se tedy spolehnout, že to podvodníci zkusí. A že budou úspěšní. Protože na začátku bylo vybudováno řešení obsahující systémovou chybu.

Co k tomu říká stará teorie? Že je zapotřebí rozlišovat mezi autentizací ve fyzickém světě a autentizací v elektronickém světě. Ve fyzickém světě jde vždy o to, že jeden člověk se snaží prokázat jinému člověku, že je tím, kým o sobě tvrdí. Protistrana může používat nějakou automatizaci, ale pořád je na člověku, zda uvěří nebo neuvěří. Na letišti procházíme elektronickou bránou, ale policista si nás může vytáhnot z řady. Prokazování identity ve fyzickém světě je založeno na tom, kdo jsme, jak vypadáme a také, jaký průkaz totožnosti máme s sebou.

Prokazování identity v digitálním světě není primárně založeno na tom, jak vypadáme, ale na hashích, certifikátech, elektronických podpisech a podobných nástrojích. Digitální identita se opírá o fyzickou. Zejména je zapotřebí počítat s tím, že může být prolomena a že záchranný proces se bude odehrávat ve fyzickém světě.

Problém je, když se oba koncepty smíchají – něco ze světa fyzického, něco z digitálního. Logickým důsledkem je nižší bezpečnost. Za čas možná uslyšíme, že je to daň za pokrok. Není. Je to daň za ignorování bezpečnostních zásad.

Jaké by bylo správné řešení? Třeba podobné českého Czech POINTu. Žadatel by si došel na nejbližší úřad nebo policejní stanici, tam by si ho prohlédli, ověřili jeho totožnost a vydali by mu elektronický certifikát nebo něco na ten způsob.


Společnost Optaglio pomáhá v podobných situacích dodávkami produktů a služeb, které zahrnují, mimo jiné:

Optaglio helps artists to learn designing security holograms based on advanced technologies

Optaglio, the global leader in high-resolution security holograms, started a program of training and cooperation with young designers. In less than a year they should be able to create security holograms that will consistently apply latest origination features, can be used for easy identification of genuineness, and look great.

“Our capacity is limited. Currently, we work with four people, and we do not plan to accept anybody else before they finish,“ says Tomas Karensky, senior research manager in Optaglio. „We neither make money nor take subsidies for this activity. It is our contribution to the maturity of the market.“ The trainees design hologram and get feedback. Technological experts show him /her other possibilities enabled by the technology and potential vulnerabilities of design. Consultants help to understand what design features are critical for genuineness identification, what are „nice to have“ and what features may be even confusing. Although it is distant cooperation, the trainee needs to visit Optaglio centre in Lochovice regularly.

The clients often bring their design of holograms. Usually, it is created by their agencies, and it is fully compliant with their corporate guidelines. We see that no mistake has been made, but the hologram could be much better, being designed with knowledge of technology. It is no surprise, the few designers have specific skills,“ adds Karenský.

Optaglio has invested significant resources into the development of advanced visual effects. Now it understands that an ecosphere of experts needs to be created to ensure that the market is so mature that it can benefit from them.

Holograms designing is challenging because the artist needs to have visual feeling and a reasonable knowledge of optics, origination technology and authentication processes. Therefore it is critical that the artist has a technical background and is ready to learn a lot.

Optaglio´s current cooperation with designers is not organised as a study program, although a future partnership with an art school is possible. “We do not want that people focus on diplomas certificates. Their artwork should speak for them.“

 

 

Microholograms now survive almost anything

Optaglio, the global leader in high-resolution security holograms, has introduced extremely resistant microholograms. This new forensic measure allows law enforcement experts to identify genuineness of documents destroyed by water, fire, acids etc. At the same time, it retains all existing benefits of microholograms, such as covering three levels of inspection (visible, hidden, forensic) with a single tool.

New special microholograms are resistant against water, press, abrasion, mechanic stress generally, heat (up to 800°C), frost (up to – 80°C), radiation and some chemicals, such as xylene, petrol, acetone, toluene and a range of acids. The lifetime of 10 years with keeping full resistance is guaranteed, but Optaglio researchers claim that real operating life will be much longer.

“The decision about genuineness now can be based on remains of completely destroyed documents,“ says Tomas Karensky, senior research manager at Optaglio. “ „At the same time, new opportunities open up in the marking of machine components and other items used in difficult conditions. I would like to use this opportunity to express my appreciation to our colleagues from materials department. They did an outstanding job.“

Optaglio has manufactured microholograms since 2010 and had innovated them step by step during these years. This technology is now accepted as a  de facto industry standard for the multilevel protection of documents. At basis visual level, inspectors see metallic dust. At the second level, they can use magnifiers and watch the regular shape of grains, engraved letters, engraved pictures and holographic surface. At forensic level, view through a microscope show holograms with all visual effects. „Of course, the current state is not the end. We are working on further improvements,“ added Karenský.

Resistant microholograms were developed in Optaglio Labs. This centre was established in 2015 through concentrating activities from different places in the Czech Republic and the United Kingdom. In Optaglio Labs, several research units work at the same time. Cooperation with universities is also managed here. Some of the projects are supported by European Union funds.

 

 

 

 

 

Interview with Dr. Jermolajev, a co-founder of Optaglio

Mr. Jermolajev, You were a member of the group of experimental scientists who founded Optaglio almost 25 years ago. How did you experience this change from science to entrepreneurship?

In the beginning, all of us were working in the research centre in Dubno near Moscow. Then we moved to Prague, to  Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. It was in quite difficult time after the Velvet Revolution. Wages in science were extremely low. Monthly pay of a scientist with full academic credentials was some CZK 4500 (USD 150). Many people left science for business at the time.

Our first intention was to invent something, start a company, hire people and thus create the money machine for financing our scientific activities. But it was not realistic. Perhaps it was just bad luck, who knows. We did not find employees with a strong intrinsic motivation to make the company successful. We need to be more and more involved in the management of the company. In the end, we entirely concentrated on business and quit our scientific activities.

Don’t you miss them?

Scarcely. Working in Optaglio is very innovative. All the time you need to invent an test something. In this aspect, it is similar to physical research.

However, in physics, if you are successful, you need to write a paper, have discussions with reviewers, convince them a and spend a tremendous amount of time on grant applications and grant reports. We spent almost half of our time on reporting.

Business is easier. You produce something, offer it and sell it or not. Feedback immediate.  

There were several milestone moments where Optaglio brought breakthrough innovation to the global market. Can you tell more about them?

At the very beginning, we concentrated on making current technology work perfectly. It was not easy because the printing of holograms was quite new industry, definitely not older than five years. The technology was not mature yet, neither machines nor printing materials. We need to learn a lot – mastering, galvanic, printing, cutting.

Starting with something, you try to catch the best ones. From a certain point, it is not the right strategy anymore. If I try to catch somebody, I will always be the back one. If I want to become the leader, I need to concentrate on something that nobody can do. So we tried to keep a focus on something entirely new, and we were successful several times. We started with e-beam holograms before anybody else was able to produce them. Then we created unique visual effects. Than microholograms and OVMesh – technology for perfect integration of holograms into polycarbonate cards.

Radical innovations are often challenging for the sales team. Most account managers prefer to sell something clients already know. Usually, it is not easy to convince clients to try something completely new. Anyway, the new products brought higher profits to the company. If we concentrated on standard products, we would face smashing competition.

However, everybody innovates. What is the main difference today holograms and holograms when you started Optaglio?

When we started, all holograms were produced using the laser. Either analogue recording or semi-digital dot matrix was applied. Today everything is written directly by a beam of light or electrons. Dot matrix technology also has developed, now is much closer to lithography.

Does it mean that counterfeiting is more difficult now?

Much more difficult. You need such expensive technical equipment that if you can afford it is unlikely you need to make money through falsifying documents.

Each holograms manufacturer says that their products are fully resistant against imitation? How can clients identify real resistance? If you purchased holograms what criteria would you apply?

I would be interested if there is an element that cannot be produced with any technology included.

Several years ago, we delivered holograms for Czech highway vignettes. We applied a visual effect called achro into the hologram. A dim plastic object was placed into the hologram. No attempt to counterfeit the vignettes was registered. It was evident that such sophisticated effect could deter attackers.

Later the contract was given to another company which delivered ordinary holograms with a simple effect. Each year, fakes appear.

What will be further development?

I believe the evolution goes to holograms personalisation. Clients will require that every single piece is unique.

Holograms are produced using printing technology. It is cheap, and printing technology is mastered perfectly. However, it can happen that some holograms are stolen and abused.

Although strict security measures are usually applied, some risk still exists, and nobody can identify stolen hologram. If each piece was unique and it was possible to track it from production to application, the documents would be more secure.

Do you prepare another breakthrough innovations?

We work on some ideas but it is too early to disclose anything specific.


 

From the history of Optaglio:

1994 – founding

1998 – production of e-beam lithography holograms

2000 – microholograms

2010 – mass production of OVMesh products for seamless integration of holograms into polycarbonate cards

2015 – Optaglio Labs in Lochovice, Czech Republic

 

 

Rozhovor se zakladatelem společnosti Optaglio Igorem Jermolajevem

Jste jedním z experimentálních vědců, kteří před skoro 25 lety založili společnost Optaglio. Jaké to bylo, stát se najednou podnikateli?

To bylo tak. Všichni jsme pracovali ve výzkumném ústavu v Dubně u Moskvy, a pak jsme se přesunuli do Prahy, do Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. To bylo v poměrně těžkých porevolučních letech, kdy platy ve vědě byly extrémně nízké. Plně kvalifikovaní vědci brali měsíčně asi 4500 korun (150 USD). Hodně lidí tehdy přecházelo z vědy do podnikatelské sféry.

Měli jsme představu, že vymyslíme něco, co nám bude přinášet peníze, rozběhneme firmu, najmeme do ní zaměstnance, ta firma nám bude vydělávat peníze a my se budeme moci zabývat vědou.

Byla to ale naprostá utopie. Možná jsme jen neměli štěstí, kdo ví. Ale nenašli jsme zaměstnance, kteří by měli opravdovou vnitřní motivaci táhnout firmu vzhůru. Museli jsme se tomu věnovat víc a víc. Nakonec jsme ukončili akademickou činnost.

Nechybí vám to?

Ani ne. Práce ve firmě je hodně inovativní. Pořád musíte něco vymýšlet a něco zkoušet, v tom se fyzikálnímu výzkumu podobá. Ale ve fyzice, když se něco podaří, tak potom musím napsat, diskutovat s recenzenty, předsvědčovat je, a taky trávit čas psaním grantových žádostí a grantových výkazů. Ke konci nám to zabíralo přes polovinu času.

V podnikatelské sféře je všechno jednodušší. Uděláš výrobek, nabídneš ho, prodáš, okamžitá odezva.

Během těch let proběhlo několik bodů, kdy společnost Optaglio přinesla zásadní inovace.

Zpočátku jsme se především snažili dotáhnout technologii do stavu, aby byla plně funkční. To nebylo jednoduché už proto, že lisované hologramy byly tehdy novinkou i ve světovém měřítku. Vyráběly se stěží pět let, a celkově ta technologie nebyla moc „vychytaná.“ Ani stroje, ani materiály, do kterých se lisovalo. I my jsme se toho museli hodně učit – mastering, galvaniku, lisování, vysekávání.

Když s něčím začínáte, snažíte se vyrovnat těm nejlepším v oboru. Ale od určitého momentu  to už není správný přístup. Když se někoho snažím dohánět, budu pořád ten vzadu. Pokud se chci dostat do čela, musím se zaměřit na něco, co v té chvíli nikdo nedělá. A několikrát se nám to opravdu povedlo. Začali jsme s hologramy vyráběnými cestou elektronové litografie v době, kdy to ještě nikdo neuměl. Potom jsme přišli s unikátními vizuálními efekty. Potom mikrohologramy a OVMesh, což je technologie pro dokonalou integraci hologramu do polykarbonátové karty.

Výrazné inovace ale mají i stinnou stránku. Představují zátěž pro obchodníky. Obchodníci nejraději prodávají to, co už je na trhu známé. Přesto přinesly nejvíc peněz ty nové věci. Kdybychom zůstali u standardních výrobků, jaké dělají i ostatní, čelilil bychom obrovské konkurenci a tlaku na cenu.

Nicméně inovovali i ostatní. Jak se liší dnešní hologramy od tehdejších?

Když jsme začínali, vyráběly se hologramy výhradně optickou cestou. Buď byl využit analogový zápis, kdy paprsek postupně projezdí celou plochu, nebo dot matrix, což je taková polodigitální technologie, při které se zapisují malé plošky, ze kterých se pak poskládá hologram. Dnes už se všechno zapisuje přímo paprskem, optickým nebo elektronovým. I technologie dot matrix se posunula, takže je dnes mnohem podobnější optickému litografu.

Znamená to, že padělání takových hologramů je obtížnější?

Mnohem obtížnější. Technické vybavení, které k tomu potřebujete, je tak drahé, že ten, kdo si ho může pořídit, ten si nepotřebuje vydělávat falšováním dokladů.

Téměř každý výrobce tvrdí, že jeho hologramy se nedají padělat. Jak ale poznat skutečnou odolnost? Kdybyste kupoval hologram vy, podle čeho byste se rozhodl?

Zjistil bych, jestli ten hologram obsahuje nějaký výrazný prvek, jaký se nedá vyrobit žádnou cestou.

Před lety jsme třeba dodávali hologramy pro české dálniční známky. V tom hologramu jsme aplikovali efekt, kterému říkáme achro. Jde o to, že v hologramu je umístěn matný plastický iluzní objekt. A skutečně nebyl zaznamenán žádný pokus o padělek. Ukázalo se, že ten efekt dokáže padělatele odrazit. Poté zakázku dostala jiná firma, ta použila „standardní“ hologram s jednoduchým efektem a rok co rok se objevují padělky.

Jakým směrem půjde další vývoj?

Myslím, že vývoj spěje k personalizaci hologramů. Zákazníci budou chtít, aby každý jednotlivý kus byl jiný než ostatní.

Dnes jsou hologramy vyráběny tiskařskou technologií. To je levné a výrobní technologie už je perfektně zvládnutá. Jenže se může stát, že část vyrobených hologramů se ztratí a je zneužita.

I když je proces dobře zabezpečený, určité riziko existuje. A vy nedokážete rozeznat odcizený hologram od ostatních. Kdyby byl každý kus jedinečný a bylo by možné jej sledovat od výroby až k aplikaci dokladu, byl byl celý proces podstatně bezpečnější.

Chystáte nějakou další průlomovou inovaci?

Nějaké nápady máme rozpracované, ale nechci o nich ještě mluvit.


Z historie společnosti Optaglio:

1994 – založení

1998 – výroba hologramů cestou elektronové litografie

2000 – zahájení výroby mikrohologramů

2010 – zahájena masová výroba produktů OVMesh umožňujících dokonalou integraci hologramů do polykarbonátových karet

2015 – zahájení provozu technologického a výzkumného centra v Lochovicích

Je zabezpečení fyzických dokumentů perspektivním oborem?

Je rozumné vstupovat do takového oboru, jakým je ochrana fyzických dokumentů? Nabízí se srovnání se sálovými počítači, které dosud v mnoha bankách dělají dobrou práci, nicméně všichni vědí, že jejich čas se nachyluje a že stát se expertem na sálové počítače nedává dobrou perspektivu do budoucna. Nebudou náhodou doklady za pár let nahrazeny načítáním biometrických charakteristik? Nebudou si muset experti na jejich zabezpečení hledat jinou práci?

S touto otázkou se občas setkáváme i v souvislosti s náborovou kampaní, kterou Optaglio momentálně realizuje. Jeden z nejpokročilejších světových výrobců bezpečnostních hologramů výrazně rozšiřuje aktivity a doplńuje týmy především v České republice, ale i ve Velké Británii a USA.

Lidé, co se zabývají personální bezpečností, se té otázce už teď usmívají, ale pro ostatní přinášíme kompletní vysvětlení.

Sama situace na trzích o něčem vypovídá. Trhy totiž rychle rostou. Je vydáváno stále více dokladů, útoky na ně jsou čím dál sofistikovanější a přibývá dokumentů, které je potřebí chránit. Vezměme třeba rodné listy. Před pár lety stačil obyčejný papír s razítkem místní matriky, ale dnes je vlády identifikují jako bezpečnostní problém a pracují mezinárodní komise pro stanovení standardů zabezpečení rodných listů. Vedle toho tu je obrovská oblast ochrany značkového zboží. I to se ještě před pár lety týkalo luxusních kabelek a některých velmi speciálních položek, zatímco dnes dosahuje padělatelství rozměrů, které ohrožuje největší světové korporace. Podle loňského výzkumu společnosti MarkMonitor většina dotázaných vrcholových manažerů pokládá protipadělatelskou ochranu za investiční prioritu pro nejbližší roky.

A vzdálenější budoucnost? Nepřevládne nakonec biometrie? Vždyť je to tak jednoduché! Přiložíte palec, ukážete oko, automat provede porovnání a žádný doklad nepotřebujete.

Jenže co když se nějaký hacker dostane do databáze a zmocní se záznamu vašich biometrických údajů. Potom bude chodit po světě a činit úkony vaším jménem. Kartu, kde se útočník zmocnil PINu, můžete zneplatnit, s duhovkou je to ale mnohem složitější. A ono může být ještě hůře – útočník může přepsat záznam v databázi, přidat k vašemu jménu jiné biometické údaje a pro vás bude hodně těžké dokázat, že vy jste opravdu vy.

Obvyklá chlácholení říká, že biometrické záznamy v databázích jsou ukládány šifrovaně a dokonale chráněny proti hackerským útokům. Tak se podívejme, jak jsou na tom ti nejlepší a nejpokročilejší. Třeba americká vláda. V roce 2015 jí neznámí útočníci ukradli záznamy otisků prstů 5,5 milionů státních zaměstnanců. Nejspíš už jsou ke koupi na černém trhu. Americké úřady tedy přechází na načítání duhovek. Snad mají zaměstnanci v zásobě ještě hodně částí těla. Na Taiwanu řešili něco hodně podobného loni, když se ukázalo, že útočníci mají přístup k biometrickým údajům cestujících tamních letišť. Podezření padá na speciální útvary čínské armády.

Zkrátka, expertní komunita to dávno dobře ví: biometrické údaje ano, ale stejně ještě musíte mít v kapse průkazku. A ideálně taky znát nějaké heslo. Na bezpečnostních konferencích a veletrzích celého světa, kterých se účastníme, vykreslují dodavatelé biometrických řešení nádherné optimistické vize. Jenže zástupci policejních útvarů to vidí podstatně střízlivěji. Čím sofistikovanější biometrické systémy, tím spolehlivější fyzické řešení musíte mít v záloze.

Možná, že budoucnost nepatří kartám ve smyslu plochého předmětu s čipem. Mohou se změnit tvary, mohou se změnit funkce. Ale v každém případě budou fyzicky existovat, někdo se bude pokoušet o jejich padělání a někdo bude potřebovat obranné technologie. Ti nejlepší si budou moci účtovat prémiové ceny a nadprůměrně platit své zaměstnance.

Přečtěte si také:

Přečtěte si také:

 

Optaglio moves towards gamification of anti-counterfeit protection

Delicate colour scale, subtle visual effect and picture quality higher than usual printing. Optaglio, the global leader in high-resolution security holograms, demonstrated new features of its products to experts and journalists, passing another milestone to gamification of anti-counterfeit protection. These innovations are based on an enormous resolution of light diffraction structures.

„Time of boring holograms is over. Users have right to require that protection elements are interesting, funny and including unique effects. It is what companies should focus on now. The best technology vendors in the global market have reached sufficient technological advantage over falsifiers for some time. The personality of inspecting guard is the now the key element. The inspection should be easy and amusing for him or her,“ says Tomas Karensky, senior research manager in Optaglio. „People got used to advanced design. We cannot expect them to look for visual effects like those of geekosphere of 70th.“

Optaglio applies the concept of gamification that already has worked in application development. User experience should be close to the one users know from gaming.

Optaglio has developed several new visual effects during the past year, including unique 3D objects and small animation. Most of these innovations are based on a huge resolution of diffraction structures, which also enables finer colour scale. On the other hand, slower production and higher costs are disadvantages of extreme resolution holograms. Optaglio, therefore, develops computer simulation tools and organise special training for designers to mitigate this weakness.

Behavior studies show that if users focus on a single striking and exciting feature of protection element, he/she is usually able to spot even minor differences.

The latest innovation is a result of the cooperation of Optaglio Laboratories, Optaglio Consulting Practice and an independent behaviour research centre. The consulting unit is settled in the United Kingdom and the Czech Republic. Optalio Labs is situated in Lochovice, Czech Republic, where all research activities of Optaglio were concentrated in 2015.

Since its establishment in 1994, Optaglio has been a research organisation foremost. The culture and values of the company are framed by its founders from Czech Academy of Science. “Experiments, new technologies and material research have always been key priorities for us, for business reasons but also because we simply like it. Now we understand that we need to cover also human behaviour in our research activities,“ adds Tomas Karensky.

About Optaglio

Optaglio is a research organisation and the global leader in high-resolution e-beam lithography security holograms.  During almost 25 years of our history, we have delivered billions of holograms to governments, card manufacturers, security printing companies, premium brand producers and other organizations in more than 50 countries around the world.

In 2015, a large scientific centre and production facilities were opened in Lochovice, Czech Republic. The company currently employs almost 100 people in the United Kingdom and the Czech Republic.

Optaglio, certified to relevant international standards, operates under strict 24/7 security supervision. Our comprehensive security system covers people, processes, data and facilities. The company is a member of International Hologram Association (IHMA) through which it registers all its security devices and holograms in the central security register, in London.

More information is available on http://www.optaglio.com.

 

 

Brand protection through track&trace? Beware of personal data protection

In three months from today , new European legislation about personal data protection will become effective. The companies will spend billions of euros on new rules implementations. At the same time, jobs for thousands of experts and consultants will be created. Media are already overflown with GDPR articles. It is not our ambition to produce even more such articles. Therefore we start with only a very brief introduction.

GDPR is based on the assumption that every person is the absolute owner of his/her body and also should be the absolute owner of all records about him/her. Recording and saving information about somebody is considered intervention into his/her privacy, even if he/she does not know about it. We have the right to information what data about us are created and stored. We have the right to access this data, the right of rectification, right to erasure, to object to processing, to restrict processing etc. On the other hand, the companies need to continue their work (law enforcement agencies are not obliged by GDPR). Issues of everyday business, such as invoice or guarantee certificate include name and contact of a particular client, e.g. personal data protected by the regulation.

This complicated situation and many conflicting requirements result in sophisticated rules backed by nightmarish fines of thousand million euros. In many cases, it is still not clear what exactly will be enforced by national data protection bodies. It is entirely possible that at the beginning they will be quite soft and then harden step by step. Because GDPR enforcement will include non-profits that can act on behalf of people even without their consent, it can be expected that they will be motivated to move border further and further. Powerful screwing machine will thus be created.

Some areas are already evident, such as lists of customers. However, other areas are still uncertain or neglected, such as brand protection through trace&track systems. There are several ways of trace&track implementation. Packaging is often equipped with a bar code, QR code, serial number, RFID etc. All relevant information about product life is saved into the information system. A user can get a code with a reader and learn everything about the product – date of production, who it was sold to, what storehouse it was delivered to, information about later reselling, repairs, inspections… It may also happen that the product is missing in the system, which indicates troubles and risk of fake.

Track&Trace systems have some weak points, including the risk of copying codes and information systems access. They can be discussed elsewhere. Instead, we warn that in some situations personal data protection can be applied to track&trace systems. How is it possible? One of the key concepts of personal data protection is „pseudo-anonymisation“ meaning that data cannot be assigned to a person (thus cannot be considered personal data) but can become personal data after connecting with other information.

For an explanation of this principle, let us look at brand protection trace&track system for drugs, luxury watches, appliances or anything else. There is no information about people in the system. Therefore no personal data needs to be protected. However, a record who purchased what product, such as invoice or guarantee certificate, is stored somewhere else. Combination of this data sources can show many things about particular people. It is pseudo-anonymisation. Data with a potential to become personal data.

Brand protection may be a legitimate justification for personal data acquiring and storing but not always. GDPR includes the principle of „proportionality.“ Saving drugs or very expensive products may be the right justification but not anti-counterfeit protection of item for a few bucks.

In short-term view, it means that track&track systems need to be included in data protection impact analysis and their cybersecurity is critical.

In the long-term view, it is a strong argument for a move from track&trace to anti-counterfeit protection „a la banknote.“ Holding a banknote, you can identify authenticity or at least spot suspicious attributes and ask an expert. You need not know the history of the banknote. It is not important who owned this banknote and what he spent it for. Such way of protection is much more demanding regarding technology applied but can work well.


Optaglio covers both directions of brand protection with its anti-counterfeit portfolio.

For track&trace systems it delivers:

  • Numbered holograms
  • Comprehensive solution Optaglio OVImage for identification of individual products /documents /ID cards. It is based on unique (random) distribution of microholograms in a selected part of the item.

For protection through adding unimitable element it delivers:

Optaglio´s experts also design overall architecture of anti-counterfeit protection corresponding to the value of the protected item, the way of its using and customer expectations.

Bráníte se padělkům sledováním oběhu? Tak pozor na osobní údaje!

Přesně za tři měsíce vstoupí v účinnost Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Firmy vyjde zavedení nových pravidel na miliardy. Nová pravidla ovšem zároveň uživí tisíce nových expertů a konzultantů, takže odborných článků vychází více než dost. Nechceme jejich počet dále rozšiřovat, takže se spokojíme se stručným shrnutím. GDPR vychází z filosofie, že tak, jako je člověk majitelem svého těla, tak by měl být i majitelem záznamů, které se o něm vedou. Vést o někom záznam je zásahem do jeho soukromí, a to dokonce i tehdy, když o tom dotyčná osoba neví. Máme tedy právo o každém vědět, co si o nás zaznamenává. Máme právo do těch záznamů nahlížet, domáhat se opravy, žádat o výmaz nebo dokonce předání údajů jiné organizaci. Proti tomu ale stojí požadavek, že podniky potřebují pracovat (policie a tajné služby jsou z působnosti GDPR vyňaty). Stačí připomenout fakturu nebo záruční list, kde je jméno zákazníka. Jedná se tedy o osobní údaj, data podléhající speciální ochraně, ale nemohou být vymazána kvůli požadavkům finančních úřadů a obchodní inspekce.

Výsledkem toho všeho jsou velmi komplikovaná pravidla podepřená horovými pokutami v řádu desítek milionů eur. V řadě případů je zatím nejasné, co všechno budou úřady vynucovat. Je docela možné, že z počátku budou poměrně benevolentní a postupně se bude přitvrzovat. GDPR totiž počítá s dynamikou založenou na zakládání neziskovek specializovaných na stížnosti a žaloby vůči podnikům pracujícím s osobními údaji. Tyto neziskovky budou zastupovat uživatele, jejichž údaje budou skutečně či domněle špatně chráněny, aniž by k tomu potřebovaly jejich souhlas. Vznikne tak nesmírně výkonný stroj na utahování šroubů.

Někde je aplikace GDPR jasná, třeba u seznamů zákazníků. Ale jinde je zatím situace nejistá nebo jí firmy nevěnují pozornost. Třeba ochrana značkového zboží proti padělání sledováním oběhu. Tato koncepce může být naplněna různými způsoby, ale zpravidla vše funguje tak, že na obal je upevněn čárový kód, QR kód, výrobní číslo nebo třeba RFID. Kromě toho existuje informační systém, do kterého je pravidelně zadáváno, co se s produktem děje. Uživatel může obal vzít, načíst a dozvědět se všechny potřebné informace – do kterého skladu byl dodán, kdy byl prodán, komu, jestli poté někomu dalšímu, jak to bylo s opravami a inspekcemi atd. Nebo se může stát, že zjistí, že tento kus není v systému vůbec veden. To by signalizovalo průšvih a vysoké riziko, že se do oběhu dostal padělek.

Systémy sledování oběhu produktů mají různá slabá místa, včetně možnosti kopírování kódů a otazníků nad tím, komu může být umožněn přístup do databáze. To zde ale řešit nechceme. Místo toho upozorníme na to, že i na sledování oběhu produktů se může snadno vztahovat ochrana osobních údajů. I když se jedná „pouze“ o ochranu značky proti imitacím. Jak je to možné? GDPR uvažuje s konceptem „pseudoanonymizace“ spočívají v tom, že i když určitou informace nelze přiřadit ke konkrétní osobě (nejde tudíž o osobní údaj) po propojení s jinou informací se z ní může osobní údaj stát.

Vezměme třeba informační systém pro sledování pohybu určitého produktu, jímž mohou být léky, značkové hodinky, přístroje nebo cokoliv jiného. O lidech se v něm nic uvedeno není, nejedná se tedy o osobní údaje. Ale pozor! Pokud někde jinde existuje záznam,  komu byl který kus prodán (třeba faktura nebo záruční list), pak to znamená, že spojením dvou zdrojů dat se dalo zjistit něco o konkrétních osobách. To je pseudoanonymizace. Data s potenciálem vyrobit z nich osobní údaje.

Samotné pořizování a uchovávání dat podniky obhájí s poukazem na legitimní zájem bránit se podvodům. Nicméně to nic nemění na tom, že na řadu systémů sledování oběhu se začnou vztahovat nová pravidla. Ta budou znamenat mnohem vyšší nároky na zabezpečení, ale také třeba to, že pokud by došlo k úniku dat, vznikne povinnost velmi rychlého hlášení úřadům a povinnost kontaktovat uživatele a informovat je o tom. A řada dalších povinností. Dost možná, že z počátku budou národní úřady kontrolující dodržování pravidel benevolentní. Přesto se může postupně přitvrzovat. Konec konců, jedná se o „systematické zpracování dat ve velkém měříku.“ Na to se vztahují zvlášť přísná pravidla.

Z krátkodobého hlediska to vyžaduje věnovat této oblasti dostatek pozornosti v rámci informační bezpečnosti a práci s osobními údaji. Z dlouhodobého hlediska to je další argument pro model a la bankovka. Když dostaneme do ruky peníze, zpravidla jsme schopni rozpoznat, zda jsou pravé, nebo alespoň identifikovat podezřelé znaky a odnést bankovku expertovi. Nepotřebujeme k tomu znát jejich historii. Je lhostejné, komu prošly rukama a co za ně kupoval. Z technologického hlediska je takový přístup náročnější, ale může dobře fungovat i při ochraně značek proti padělání.


Optaglio svým portfoliem produktů pokrývá oba zmíněné přístup k ochraně značkového zboží před paděláním.

Pro sledování oběhu konkrétního výrobku dodává:

Pro ochranu připojením nepadělatelného elementu dodává:

Optaglio také navrhuje celkovou architekturu protipadělatelské ochrany, s ohledem na cenu chráněného předmětu, způsobu využití a očekávání zákazníků.