Návrat bezpečných časů?

Když jsme svědky technologického závodu mezi padělateli dokladů a výrobci ochranných prvků, můžeme snadno nabýt dojmu, že dříve bezpečný svět je ten tam a že postupně nastávají časy, kdy může být cokoliv falešné, a nebudeme mít jistotu o ničí identitě. Že internetový svět, kde se může pod přezdívkou 12leté dívky skrývat 50letý muž, je jen předzvěstí trendu, který se projeví v reálném světě.

Jenže ono je to složitější a ve skutečnosti jsme možná spíš na cestě k bezpečnějšímu světu.

Pokud je možné mluvit o něčem jako zlatém věku, pak to jsou staré časy, kdy lidé neměli žádné doklady. Neměli je, protože nepotřebovali prokazovat totožnost, neboť se navzájem znali. Každý se stýkal s relativně omezeným okruhem lidí. Cizince bylo možné snadno identifikovat podle přízvuku a detailů chování. Většinou bylo možné i odhadnout, odkud pochází.

Cizinec jako osoba byl absolutně neidentifikovalný, ale to moc nevadilo. Příchozí musel počítat s počáteční nedůvěrou. Buď se za něj musel někdo zaručit, nebo musel s lidmi žít určitý čas. Jinak se vůči němu postupovalo s obezřetností.

S průmyslovou revolucí se svět zmenšil. Setkání s lidmi odjinud začalo být normální součástí života. Do měst se stěhovali lidé z různých regionů, přičemž nikdo neznal identitu ani minulost těch ostatních. Těžko si zpětně představit, jak obrovská to by byla změna, a jak obrovský prostor to vytvořilo pro růst kriminality a ignorování nejrůznějších pravidel. Objevili se falešní hráči, sňatkoví podvodníci a desítky dalších podobných „profesí“.

Logicky se začaly objevovat průkazy, které měly prokazovat, kdo je kdo. Zpočátku se jednalo pouze o kusy papíru. Když se stávaly terčem padělatelských útoků, byly postupně přidávány ochranné prvky. Byl tak odstartován závod, který trvá dosud. Zpočátku ochranné prvky prokazovaly, kdo je původcem dokumentu. Až s vynálezem fotografie se objevila možnost vytvářet vazbu mezi dokumentem a konkrétní osobou a ještě později se začalo pracovat se systematickou ochranou proti neautorizovaným změnám.

V českých zemích byly od roku 1867 vystavovány tzv. legitimační lístky, od roku 1919 pak československé občanské legitimace s fotografií. Ale pozor, jejich vlastnictví bylo dobrovolné. Kdo se pohyboval převážně v kruhu lidí, co ho znali, ten žádný průkaz nepotřeboval. Všeobecné a povinné vlastnictví osobního průkazu zavedli až nacisté, nicméně nejspíš tak jen urychlili obecný trend.

Už tehdy probíhala řada pokusů o falšování průkazů, a od té doby se závod zrychluje. Doklady prošly obrovským vývojem od naivních napadnutelných papírových průkazek k dnešním polykarbonátovým kartám vybaveným hologramy s vysokým rozlišením, mikrohologramy a dalšími pokročilými ochrannými prvky, jaké jsou zcela mimo možnosti padělatelů. Výrobci si také zvykli na životní cyklus pravidelných inovací tak, aby byl udržen technologický náskok před padělateli.

Zkrátka, poprvé v dějinách je tu možnost dosáhnout stavu, že když vám někdo ukáže svůj průkaz, můžete mít plnou jistotu o jeho identitě. Útoky neustále probíhají, ale buď míří na zastaralé průkazy, nebo počítají s extrémní nedbalostí či neinformovaností kontrolující osoby.

Je samozřejmě otázka, zda budou pokročilé technologie a postupy opravdu systematicky aplikovány. Lze si snadno představit, že se objeví hnutí bojující proti diskriminaci osob bez pasu a občanského průkazu, nebo že bude zformovány jiná překážky důslednému prokazování totožnosti. Nicméně je slušná šance, že jsme na cestě ke světu, kde bude jisté, koho máme před sebou, i když toho člověka vidíme úplně poprvé.

Mimochodem, všimněte si, že nezmiňujeme biometrii. Ta – i kdyby fungovala perfektně – dá totiž jistotu vládám a policistům, nikoliv běžným občanům.


Společnost Optaglio pomáhá v podobných situacích dodávkami produktů a služeb, které zahrnují, mimo jiné:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s