Otázky na výrobce značkového zboží

Je až zarážející, jak tvrdošíjně přetrvávají některé iluze. Třeba pocit, že  je možné vymýtit padělatelství čistě tím, že se do akce zapojí hodně policistů. Jako by někdy v nějaké oblasti fungovalo. Nemusíme se uchylovat ke sloganům typu „represe nic neřeší.“ Stačí připomenout základní ekonomický princip, že tam, kde naprostá většina lidí určité chování odmítá, tam je může represe vytlačit na úplný okraj a výrazně zmenšit jejich rozsah. Totéž může fungovat třeba při boji pro padělaným lékům. Ale třeba padělané kabelky?

Dobře to ilustruje nedávný případ, kdy policie ve Středních Čechách zastavila nákladní automobil plný padělaného zboží a náklad zabavila. O několik měsíců později byly před soud postaveny dvě policistky, které se pokoušely dostat zabavené zboží na trh (více zde). Nevíme, jaký bude jejich další osud, ale rozhodně to ukazuje, o jak veliké pokušení se jedná.

Na tom ostatně není nic divného, když uvážíme, že padělky nejsou odlišitelné od originálu. Z hlediska zákazníka totiž existují jen tři důvody, proč se o pravost produktu zajímat.

  1. Pravý produkt má rysy, které jsou důležité a které padělek nesplňuje. Tak tomu bývá v případě léků, strojních součástek apod.
  2. Zákazník chce podpořit výrobce. To bývá třeba u fair trade, dobročinné výroby apod.
  3. Jedná o nádherný značkový produkt, jehož vzhled je v zásadě nenapodobitelný nebo jen velmi obtížně.

To vede k otázkám na výrobce značkového zboží. Má produkt unikátní technické vlastnosti? Je vyráběn nějakým velmi speciálním ekologickým nebo sociálně ohleduplným způsobem? Má unikátní design? A zůstane design unikátní i poté, co se padělatelé pustí do napodobování?

Proto je falšování značkového zboží tak lákavé. A proto občas skončí nějaké policistky před soudem. Kolik je dalších, které se nepodaří chytit? To raději nechtějte vědět.


Společnost Optaglio pomáhá těm, kdo se chtějí posunout k pokročilejšímu přístupu:

Neustálé vylepšování a vývojem technologií tak, aby byl udržen náskok před padělateli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s