Falešní policisté, bezmocní občané

Asi před půl rokem jsme na tomto blogu upozornili, že české policejní průkazy a odznaky jsou fakticky nechráněné proti padělání, a že to vytváří ohromné riziko pro občany. Glosovali jsme tak sérii krádeží provedených s falešným policejním průkazem. Nebylo těžké si domyslet, že by mohlo být ještě hůře.  „Co kdyby falešný policista nasadil pošťačce pouta a odvedl si ji s sebou?,“ otázali jsme se tehdy.

A ono k tomu opravdu došlo. Před pár týdny byl před ústeckým krajským soudem projednáván případ, kdy tři důchodci unesli ženu na základě falešných policejních odznaků. Nepotřebovali k tomu žádné složité technologii. Neměli uniformy a dokonce se jim ani nechtělo utrácet za policejní pouta, tak použili ozdobná ze sex-shopu. Přesto to stačilo k tomu, aby se dospělá žena nechala spoutat a nacpat do auta, kde jí na hlavu nasadili pytel. Naštěstí nedošlo na ještě brutálnější násilí a únosci ženu po pár hodinách propustili. Přesto budou psychické následky trvat řadu let, možná celý život. A není těžké si představit, že by to celé mohlo být mnohem horší.

Na pováženou je zejména to, že se nejednalo o nějaký pokročilý kriminální gang, ale o pár nezkušených amatérů. To znamená, že stejnou možnost má v podstatě každý. Každý vesnický zlodějíček o sobě může tvrdit, že je policista a odvést si vás v poutech.

Za touto neblahou situací je nedbalost při ochraně policejních odznaků a průkazů proti falšování. Policejní odznak není chráněn vůbec! Na policejním průkazu je jakýsi prvek typu vodoznaku či hologramu, ale detaily nebyly zveřejněny. Občan tak nemá žádnou možnost ověřit si, že předpokládaný průkaz je pravý, o odznaku nemluvě.

V diskuzích s policejními experty z různých evropských zemí narážíme znovu a znovu na stejný argument. Pokud by byly detaily ochranných prvků oznámeny veřejnosti, pomohlo by to padělatelům. To je samozřejmě pravda. Jenže je také zřejmé, že je za tím mentalita, podle níž stačí, když pravost rozpoznají sami policisté nebo dokonce jen specializované útvary typu GIBS. Na rizika pro občany se nebere zřetel.

Přitom požadavky chránit veřejnost a nesdělit padělatelům příliš mnoho nemusí stát proti sobě. Vyžaduje to ale nasazení pokročilejších technologií.

Za prvé. Oddělení ochranných rysů různých úrovní. Na úrovni jedna jsou rysy jasně viditelné. Iluzorní objekty se mají měnit podle úhlu dopadajícícho světla, případně se mohou měnit barvy. K tomu by mělo existovat instruktážní video, kde je efekt jasně zobrazen, aby jej kontrolující dokázali rozpoznat. Vedle toho ale může mít ochranný hologram i další vizuální prvky, které nejsou na první pohled zřetelné, ale projeví se třeba až po osvícení červených světlem. A další ještě skrytější prvky, které lze identifikovat pouze v policejního laboratoři.  V odborném žargornu protipadělských technologií se hovoří o rysech viditelných, skrytých a forenzních. Skryté a forenzní rysy publikovány nejsou, o těch vědí pouze policejní experti.

Jednou z možností, jak pokrýt všechny tři úrovně zároveň, je nasazení mikrohologramů. Může být všeobecně známo, že v určité části průkazu nesmí chybět „kovový prach.“ Policisté mohou vědět, že při pohledu pod lupou mají mít zrníčka pravidelný tvar, mají v nich být vyleptány obrázky a má se na nich blýskat holografický povrch. Laboratorní mikroskop pak možní prohlížení hologramu se všemi efekty na každém zrníčku.

Za druhé. Ochranný hologram by měl obsahovat takové vizuální prvky, které jsou výrazné a přitom je nesmírně obtížné je napodobit. Např. nějaká zvláštní animace v kombinaci a výraznou prostorovou iluzí, speciální měnící se barvy apod. Konkrétní popis některých zajímavých efektů unikátních pro společnost Optaglio najdete zde. Jsou realizovány za pomoci extrémně vysokého rozlišení (miliony DPI) a také za pomoci speciálních matematických algoritmů, jaké nemohou být zpětně odvozeny z hologramu.

Zkrátka, vyrobit bezpečné průkazy a odznaky dá nějakou práci. Ale ta práce bude vyvážena bezpečím občanů. Není zapotřebí čekat, až nějaká akce falešných policistů skončí vraždou.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s