OPTAGLIO zvyšuje aktivitu na severoamerickém trhu

Řadu jednání s představiteli amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (Homeland Security) a mnoha komerčními firmami absolvovali v uplynulých dnech představitelé společnosti OPTAGLIO. „Bylo zajímavé vidět, že mnoho amerických expertů naši firmu znalo. Věděli o našich výzkumných projektech a měli představu o našich technologiích, které jsou dokonce někdy předváděny jako ukázkový příklad velmi pokročilého zabezpečení dokumentů,“ informoval manažer technologií Libor Šustr.

Americká zkušenost potvrzuje kritickou důležitost osobních dokladů odolných proti padělání. I když rychle roste zájem o biometrii a na trh vstupuje řada firem s velmi zajímavými řešeními, základním prostředkem prokazování totožnosti je a zůstane doklad. Policista na ulici, prodavač v půjčovně nebo třeba hospodský mající pochybnost o vaší plnoletosti – ti všichni mohou potřebovat jistotu o vaší totožnosti. I kdyby bylo možné je vybavit čtečkami otisku palce, duhovky či jiné tělesné charakteristiky, z mnoha důvodů není myslitelné masově otevírat přístup k databázím, bez nichž nemá načítání biometrických údajů význam.

Potvrzuje se také, že osobní doklady jsou častým terčem padělatelů. Ve Spojených státech, kde jsou základními doklady totožnosti řidičské průkazy vydávané jednotlivými státy, byl každý řidičský průkaz už někdy úspěšně zfalšován. V řadě případů je kvalita padělku lepší než originálu a sami představitelé ministerstva vnitra přiznávají, že často nevědí, jaká technologie byla při falšování použita.

Z toho pramení značný zájem o nejmodernější technologie ochrany proti padělání. OPTAGLIO, jakožto primárně výzkumná firma, je schopna nabídnout to úplně nejvyspělejší a každých pár měsíců přináší další inovace. Severoameričtí zákazníci se zajímali zejména o následující.

MIKROHOLOGRAMY. Jedná se o miniaturní částice kovu (velikostí od 40 mikrometrů), na které jsou naneseny kompletní hologramy se všemi vizuálními efekty.
SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO POLYKARBONÁTOVÉ KARTY. OPTAGLIO je jediná firma na světě, která na kartu nepřipevňuje bezpečnostní hologram jako cizorodý prvek, ale je schopna integrovat hologram do karty jako naprosto jednolitého a homogenního celku.
ELEKTRONOVÁ LITOGRAFIE. Jedná se o nanotechnologii nahrazující vytváření hologramu laserovým paprskem. Společnost OPTAGLIO je v této oblasti průkopníkem a dosahuje rozlišení až 2,5 milionu DPI, což mimo jiné znamená, že její hologramy jsou principiálně nekopírovatelné a nenapodobitelné.

„Počítáme s tím, že rozhodovací cyklus je poměrně dlouhý, nicméně máme slušnou šanci se prosadit. Ať už přímo jako dodavatel nebo tak, že americký partner koupí naše stroje a využije naše know-how,“ doplnil Libor Šustr. Technologie společnosti OPTAGLIO jsou využívány ve více než 50 zemích celého světa, zejména pro ochranu osobních průkazů, bankovek a cenin. V USA se zatím prosadily pro ochranu spotřebního zboží pro padělání.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s