Odpor proti biometrii sílí

Dalších pět amerických států připravuje legislativu omezující používání biometrických údajů pro identifikaci osob. Informoval o tom dnes server SecureIDNews.com

Využití biometrických údajů otisk prstu, duhovka, sítnice, geometrie rysů obličeje, hlas  apod. zvyšují pohodlí uživatelů a při použití technologií poslední generace je spojeno s poměrně vysokou spolehlivostí rozpoznání. Proto jsou s nimi  někdy spojovány naděje, že by mohly zcela nahradit fyzické průkazy a že by identifikace a autentizace osob vypadaly tak, jak to známe ze sci-fi filmů. Uživatel přijde k automatické kontrole, předloží třeba duhovku k načtení, je rozpoznán a systém mu umožní vstup.

V praxi se ovšem ukazuje, že s používáním biometrických údajů jsou spojena značná bezpečnostní rizika. Má-li řešení fungovat, musí být databáze údajů připojena k mnoha bodům a je tudíž zranitelná vůči hackerským útokům. Že tyto hrozby nejsou plané, ukazuje řada případů krádeží čísel karet z amerických bank nebo nedávné prolomení šifry SHA-1 (používané ještě nedávno jako standard zabezpečení státních elektronických certifikátů).  Ukazuje se také, že falšování biometrických údajů je poměrně snadné.

Zákony o biometrii, které jsu připravovány, požadují, aby lidé, kteří poskytují biometrické údaje pro identifikaci a autentizaci, byli jasně informováni o rizicích, a usnadňuje podávání žalob proti organizacím, které uživatele k poskytování biometrických údajů nutí. Takové zákony chystají Aljaška, Connecticut, Montana, New Hampshire a Washington. Ve státě Texas už obdobný zákon platí.

Potvrzuje to skeptické názory, podle nichž bude biometrie hrát i v budoucnu jen pomocnou roli a nebude schopna nahradit ani vlastnictví fyzických dokladů ani znalost hesel.

Five states considering bills to restrict biometric use.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s